Oya Akın Yıldız Anadolu ve Fen Lisesi’nde soru çözüm saatleri ile öğrencilere soru çözme stratejileri uygulamalı olarak aktarılır. Çözülemeyen sorular üzerinde anında dönüt ve düzeltme sağlanır. Öğrenme sürecinde öğrencinin çalışma stratejilerini geliştirmeleri ve etkin bir rol oynamaları hedeflenmektedir.  
  Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde geçirecekleri destek eğitim programı kapsamında yapılandırılmış çalışma programıdır.
Yapılan hazırbulunuşluk, izleme ve deneme sınavlarının ardından uzman bir kadrodan oluşan Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrencilerin aldığı sonuçlardan branş ve konu bazlı analizler yapmakta ve sonuçlar idarecilerle, Rehberlik Birimiyle ve öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Özellikle öğrencileri iyi bir şekilde yönlendirmek ve aldıkları eğitim programına dönütler sağlayabilmek adına öğrenme-öğretme süreçlerinin takibi çok önemlidir. Değerlendirmeler yıl boyunca takip edilmektedir.  
  Oya Akın Yıldız Anadolu ve Fen Lisesi’nde öğrencilerimizin sınavlardan başarılı olabilmeleri ve istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrencilerin tüm çalışmaları, test ve deneme sınavlarını izleyecek ve onları doğru yönlendirebilecek ‘Danışman Öğretmen Sistemi’ oluşturulmuştur.

Öğrencilerimizin belirledikleri meslekî hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik yürütülen çalışmalardır.

a. Sınav sisteminin tanıtımı,

b. Öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi,

c. Motivasyon toplantıları,

d. Üniversiteye hazırlık komisyonu çalışmaları (ders öğretmeni, okul yönetimi, okul rehberlik servisi),

e. Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması,

f. Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme çalışmaları

g. Sınav kaygısı çalışmaları,

h. Üniversite-bölüm ve tercihlerin oluşturulması.

 
  Alanında uzman, deneyimli, öğrencilerin kişisel gelişimiyle yakından ilgilenen, öğrencilere öğrenmeyi sevdiren öğretmenlerden oluşan tecrübeli bir kadromuz bulunmakta.