BEDEN EĞİTİMİ 

Beden eğitimi derslerinin temel amacı; öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi, ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Öğrencilerimizin;

-Zararlı alışkanlıklardan korunmayı,

-Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanmalarını,

-Temel sağlık kurallarını,

-Psiko-motor becerilerini geliştirmeyi,

-Isınma ve soğuma süreçlerinin önemini fark etmelerini sağlamayı,

-Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirmeleri, önemli kas gruplarını tanımalarını,

-Vücut sistemlerini güçlendirmeleri ve geliştirmelerini,

-Duruş ve denge becerilerini geliştirmelerini,

-Komutlara ve basit ritimlere göre hareket edebilmelerini,

-Aletli ve aletsiz bir şekilde, basit bir koreografi seriyi müzik eşliğinde harekete uyarlayabilmelerini,

- Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olmaları,

-Çeşitli şekillerde yürüme, koşma ve atlama yeteneği sergilemelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

Disiplin

İlkokul öğrencilerimiz için en temel kazanımımız "Disiplin” kazanımıdır. Bu kazanım ile;

-Büyüklerine, Anne-Baba, öğretmenlerine ve arkadaşlarına nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek,

-Beden Eğitimi Dersinin diğer dersler gibi bir ders olduğunu sadece oyundan oluşmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu kavramalarını sağlamaktır

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin eğitimde başarılı bir şekilde kullanımı ise müfredat programlarının disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde teknoloji kullanımının uzun süreçte öğrenim başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanılması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmalarına yönelik bilişim teknolojileri programı oluşturduk. Bu bağlamda, Bilişim Teknolojileri temel hedefi olan” Temel Teknoloji Okuryazarlığı Becerilerini” kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler” yapılmaktadır. Bilişim Teknolojileri eğitimi kapsamında ilkokulumuzda ki Bilişim Teknolojileri saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

BALE

İlkokul bale eğitimi aşamasında klasik bale tekniğinin temellerine giriş yapılırken öğrenciler, daha önceki seviyelerde öğrendikleri teknik adımları geliştirme olanağı bulurlar. Derslerde doğru vücut duruşu, ayak ve kol pozisyonlarının oturtulması ve vücut çizgisinin üzerinde durulurken bale terimlerinin de öğrenilmesine önem verilir. Bu seviyede denge ve fiziksel güç çalışmalarına başlanır. Bu programda öğrenciler bilgi ve yeteneklerini geliştirerek dansın büyüleyici dünyasının tadını çıkarmaya devam ederler.

 GÖRSEL SANATLAR

Resim atölyesine girdiğimizde; renklerin tüm sıcaklığını hissederek, en güzel çiçekleri toplarken buluruz kendimizi sonra bir bakmışız buz gibi beyaz, uçuk mavi karlar ülkesindeyiz paletimizin üzerinde!

Bakmanın ötesinde görmenin keyfini ve farkını keşfettiğimizde başlar yaratıcılığımız. Hiçbir sınıra, şekle ve forma bağlı değildir bizim ellerimiz!

Ellerimiz bizim zihnimizin ve hayal gücümüzün anahtarıdır. Özgürlüğün tadına vardığımız anda tuvalimiz uçan bir halı olur bazen, bazen de kuyruklu bir yıldız olur hep ışık saçan! Sanat tarihinin tüm caddelerini, ara sokaklarını biliriz. Bir müze gezer gibi gezeriz şehrin duvarlarında. Abidin Dino, Van Gogh, Fikret Mualla, Picasso ve niceleri…

Sanata ve sanatçıya sonsuz saygı duyarız. Var olan ile yetinmeyip hep daha iyi ve hep daha güzelini üretmeye gayret ederiz. Çabanın her şeyin üzerinde olduğunu biliriz.

Günün sonunda eserimiz en sevdiğimizdir. Onu sergilediğimiz şövale bizim en sağlam kalemiz. Güzel sanatlar, hiç bitmesini istemediğimiz, tüm renklerin içinde yer bulduğu, sonu hep mutlu biten masaldır bizim için!

Sınıflara göre çalışılan programımızda;

1. 2. 3. 4. Sınıflar : Varlıklar arasında ilişki kurma, iki ve üç boyutlu çalışmalar, grup çalışmaları ile öğrencilerde sanatsal dengenin kurulması sağlanır.

Hedefimiz: Her zaman kendine güvenen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen; yaratıcı, el becerileri gelişmiş, sanata ve sanatçıya saygılı, kültür varlıklarına sahip çıkan, teknolojiyle barışık, karşılaştığı güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretebilen, duyarlı nesiller yetiştirmek en temel hedeflerimizdendir.

SATRANÇ Ve AKIL OYUNLARI

Öğrencilerimizin;

Problem durumları karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, 

Hızlı ve doğru karar verebilmesi, 

Kendine özgü yaklaşım ve çözüm yolları geliştirebilmesi, 

Bireysel ve takım halinde rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi,

Problem çözmeye yönelik olumlu tutum ve davranışları öğrenmedeki pozitif etkilerinin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.