YARATICI YAZMA VE OKUMA

Çocukların okuma-yazma öğrendikten sonra 1. Sınıfın ikinci Döneminden başlayarak her ay sınıfta bir kitap okumaktadır. Kitap, kahramanın yaşadığı sorun, sorunun çözümü, olayın geçtiği yer ve zaman gibi çeşitli boyutlarda incelenmektedir. Okunan kitap o ay hangi boyutuyla incelenmişse o alanla ilgili yaratıcı yazma çalışmaları yapılmaktadır. Tüm çalışmalar, yıl sonunda oluşturulan yaratıcı yazma ve yaratıcı okuma dosyası olarak velilerle paylaşılmaktadır.

***

HAFTANIN ARKADAŞI

‘’Haftanın Arkadaşı’’ ‘’Sıcak Sandalye’’ Uygulaması

Amaç : Öğrencileri kişisel özellikleri ve beğenileri ile tanıyabilmek.

1) ‘’Sıcak Sandalaye’’ uygulaması ile öğrencileri birbirlerinde olumlu davranışları gözlemlemeye ve olumlu davranışları sergilemeye yöneltmek.

2) Gözlemlerini ve duygularını düzgün bir şekilde ifade edebilmek

3) Toplum karşısında konuşabilmek

Uygulanışı : 

1. Her hafta kura ile belirlenen öğrencinin ailesine ‘’Haftanın Arkadaşı’’ mektubu gider.

2. Aile, öğrenci ile birlikte onu tanıtan resimli afiş hazırlayıp pazartesi günü yollar.

3. Belirlenen saatte, öğrenci afiş aracılığı ile kendini ifade eder.

4. ‘’Sıcak Sandalye’’de öğrenci arkadaşlarına arkası dönük oturur. Fonda çok alçak sesle klasik müzik vardır. Her öğrenci sıra ile (öğretmeni ile göz kontağı kurarak) arkadaşı hakkındaki olumlu gözlemlerini ve duygularını dile getirirler. Aynı anda sözlerini resimle ifade ederler. Sonunda haftanın arkadaşı olan çocuk duygularını dile getirir.

5. Afiş ve arkadaşlarının çizimleri 1 hafta sergilenir.

 ***

KİTAP YILDIZI

Öğrencilerin düzeylerine uygun belli sayfa sayısında kitap okuması istenmektedir. Öğrenci, okuduğu kitabın adını, sayfa sayısını ve o kitapla ilgili değerlendirme sorularının yer aldığı kitap formunu doldurup teslim eder. İstenilen sayfa sayısında kitap okuyan çocuklar Oya Akın Yıldız Koleji’nin "Kitap Yıldızları” arasında yerlerini alırlar.

***

KİTAPTAN KİTABA KOŞUYORUM

Her ay her sınıfın kaç saat kitap okuyacağı, öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur. Öğrenciler okuduğu kitapla ilgili her ay değişen mini etkinliği yapacağı bir forma doldurması beklenir.

***

BALON PROJESİ

Okumayı öğreninceye kadar dinliyorum,

Dinlediğimi Resimliyorum,

Ödülümü alıyorum,

Okumayı Öğrenince,

Ben aileme okuyorum.

Balon projesi ile öğrenciler; kitap sevgisi, dinleme alışkanlığı, dinlediğini görsele aktarma becerisi kazanır.

***

DAVRANIŞ LİDERLERİ

İnsan sosyal bir varlıktır ve çevresinden olumlu olduğu kadar olumsuz da etkilenmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak "Davranış Geliştirme” projesi kapsamında yapılan çalışmalar okul genelinde yürütülmektedir.

"Davranış Lideri” seçilen öğrencilere verilen ödüller amaç değil sadece hedefe ulaşma yolunda kullanılan araçlardır. Bu bağlamda ödüllerin maddi olmamasına özen gösterilmektedir.