Oya Akın Yıldız Okulları’nın temelinde sevgi ve saygı vardır.

Öğrencilerine ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim vermeyi, çok yönlü yetişmeleri için uygun imkânlar sağlamayı ve ülkemize emanet edeceğimiz geleceğin büyüklerine bilgi,insanlığa saygı ve ulusunu sevmeyi öğreten bir kurum olmayı ilke edinmiştir.

Oya Akın Yıldız'lı olmak da yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e bağlı olmak, Türk ulusuna ait tüm değerleri benimsemek demektir.

Yıldızlı olmak; kişiliği gelişmiş, etik değerlere sahip, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, kendi yeteneklerinin farkında, akademik başarının yanı sıra sanat ve spor dallarında da kendini geliştiren, sosyal yönü güçlü bireyler olmaktır.

Oya Akın Yıldız Koleji öğrencileri ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesidir.

 

 

 

 

 

ÖZEL OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ ÖĞRENCİ PROFİLİ

Özel Oya Akın Yıldız Koleji Öğrencileri,

Açık fikirli bireylerdir. Daima adil davranan, insanların farklılıklarını anlayabilmek için fikirlerini, düşüncelerini, bakış açılarını dinleyen ve farklı fikirlere sahip olma hakkına saygı duyan başkalarının olumlu özelliklerini-davranışlarını gören ve öven, olumsuz sözlerden kaçınan, farklı kültürleri ve farklı öğrenme düzeylerini kabul eden iş birliğine açık bireylerdir.

Hedefleri ve prensipleri olan, planlı ve özenli çalışan bireylerdir. Hata yapmaktan korkmayan, yeni şeyler denemeye, yeni yerler görmeye istekli olan, grup içinde farklı roller üstlenen, orijinal fikirler oluşturabilen ve uygulamak için heyecan duyan yani risk alabilen bireyledir.

Kendi öğrenmesinin, davranışının sorumluluğunu üstlenen, kendine ve başkalarına karşı dürüst, bireysel ve grup çalışmalarında karar verebilen, bu kararların sonuçlarına katlanabilen, bu bireyler yaptıkları işte kalite aramanın yanı sıra iyi ve yaptığı işi en iyi şekilde sunmak için çaba harcar. Çoğu zamanda grubun ihtiyaçlarının kendi ihtiyaçlarından ve zevklerinden daha önemli tutarlar. Öğretmen ve arkadaşlarının ihtiyaçlarına saygı duyar, düşünceli ve naziktirler. Başkalarına yardımcı olabilecek çözümler bulmaya çalışırken, anlaşmazlıkların çözülmesine de katkıda bulunurlar.

Düşünen ve sorgulayan bireylerdir. Zaman ve mekan içinde nerde ve kim olduklarını sorgulayan, insanların kendilerini nasıl organize ettiklerini gözlemleyen, yaşadığı gezegeni başkalarıyla paylaşabilmeyi öğrenen, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen, farklı türlerde sorular sorabilen, kendi kendini yöneten, kolay pes etmeyen, çaba gösteren, kendi araştırmalarını yönetebilen, bilgili, önceden bildiklerini kullanan, yeni öğrenmelerle bağlantı kurabilen, insanları, objeleri ve olayları dikkatle gözlemleyip anlayabilen ve çözümleyebilen, başkalarının fikirleriyle kendi fikirlerini birleştirerek yeni şeyler inşa edebilen, çıkarımlar yapabilen, ne öğrendiğini düşünen, nasıl düşündüğünü düşünen, en iyi şekilde nasıl öğrendiğini ve etkin bir öğrenen olması için ihtiyacı olan çalışma alışkanlıklarını tanımlayabilen, nasıl daha iyi bir insan olabileceğini düşünen…

Sağlıklı, dengeli ve iletişim becerileri gelişkin bireylerdir. Sağlıklı olmanın bilincinde olan, kendi iyiliğinin kontrolünü üstlenen, her zaman düzenli ve hazırlıklı olan ve böylece gerginlik hissetmeyen, problem çözebilen ve kararlar alabilen, uzlaşmacı olabilen, anlaşılır ve düzgün bir dil kullanan, düşündüklerini, söylemek istediğini söyleyen, yönergelere uyan, iyi bir dinleyici, iyi bir konuşmacı, iyi bir okur-yazar olarak giderek daha çok beceri kazanan, kelimeler, matematik, sanat ve müzik yoluyla duygularını ve düşüncelerini ifade edebilen, iletişim stratejilerini kullanabilen, kendi ve başkalarıyla barışık, hayatını güzelleştirebilen, çevresine katma değeri olan, pozitif düşünen bireylerdir.