Soru Çözüm Ve Etütler

Soru çözme deneyimi, sınav sonucunu önemli ölçüde etkileyen etmenlerden biridir. Sınavlarda başarılı olmak, soruları çözümleme ya da soru stilini tanımakla ilgilidir. Her soru tarzı önemlidir. Öğrencinin, cevabını doğru bilemediği her sorunun çözümünü öğrenmesi gerekir. Soru çözerken bilgi, edinilen bilgiyi yorumlamak ve hızlı çözebilmek çok önemlidir. Okullarımızda, derslerin tamamlanması, alıştırma ve soru çözümü, bir anlamda derslerin bireysel olarak desteklenmesi biçiminde ele alınmaktadır. Etüt saatlerimiz, her haftanın programı ve ödev çalışmaları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanmakta ve branş öğretmenleriyle birlikte yapılmaktadır.