Yıldızlı Olmaya İlk Adım . . .Okullarımızda ilkokula hazırlık çalışmalarımız çerçevesinde bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerimiz öğrencilerimizi ilköğretime hazırlamaktadır. Okulumuzda yaptığımız bu çalışmalar dinleme, kalem tutma, masada doğru oturma, görsel okuma, harflerin seslerini doğru çıkarma-hissetme, kitap tutma, kalem açma vb becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

5 yaş gruplarında yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları ve sesli harfleri içermektedir. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama ve görsel okuma etkinlikleri ile verilmektedir. Daha sonra bu çalışmalar etkinlik sayfalarına dönüştürülerek basitten zora doğru hazırlanmaktadır. Çalışma kitaplarımız yaptığımız çalışmaları desteklemektedir.

6 yaş gruplarında ise dik el yazısını destekleyici çizgi çalışmalarına başladık. Ses çalışmalarında literatürde belirlenen ses grupları doğrultusunda tüm seslerin verilmesine devam edilmektedir. Dönem başında başlayan bu çalışmalar çeşitlenerek ve birçok alanda desteklenerek sene sonuna kadar sürecektir.

 Öğrenim hayatının başarılı geçmesinde Okul Öncesi Dönemi çok önemlidir. İlkokula hazırlık eğitimini tamamlayan çocukların okula iyi bir başlangıç yapmalarını sadece akademik beceri değil, ondan daha öncelikli olarak sosyal davranışları belirler. Sosyal davranış becerileri gelişmiş öğrenciler sınıf ortamında akademik başarılarını da tam anlamı ile gösterebilirler.

 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır.

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini;

Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.).

İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).

Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)

Temel kavram çalışmaları

Problem çözme ve tahmin çalışmaları.

Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme,

Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).

Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları.

Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.

Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.

Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.

Duyu eğitimi çalışmaları.

Nefes ve ritim çalışmaları ile destekliyoruz.