LİSE'de Ölçme ve Değerlendime

Oya Akın Yıldızlar Anadolu ve Fen Liselerimizde Ölçme ve Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan, eğitsel verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok katmanlı sistematik bir süreç olarak görülmektedir. Ölçme ve Değerlendirme bu özellikleriyle eğitim sisteminin en etkili geri bildirim mekanizması konumundadır.

Yapılan hazırbulunuşluk, izleme ve deneme sınavlarının ardından öğrencilerin aldığı sonuçlardan branş ve konu bazlı analizler yapılmakta ve raporlar idarecilerle, rehberlik birimiyle ve öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Özellikle öğrencileri doğru yönlendirmek ve aldıkları eğitimin niteliğini artırıcı çalışmalar yapabilmek adına öğretme ve öğrenme süreçlerinin takibi çok önemlidir.

 

Deneme Sınavları :

Eğitim-öğretim yılı boyunca okul idaresi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından belirlenen tarihlerde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarımıza özel ve Türkiye geneli deneme sınavları uygularız. Deneme sınavının ardından birimimiz, gerekli analiz raporlarını (akademik gelişim raporu, ders bazında akademik gelişim raporu, tek ekran akademik gelişim raporu, lise şubelerinin başarım yüzdeleri vs.) müdür, ortaokul müdür yardımcısı, PDR servisi, branş öğretmenleri ve bölüm başkanları ile paylaşır.

Eğitim-öğretim yılının başında tüm öğrenciler ve veliler sınav tarihlerine ulaşabilmektedir. Ayrıca yaklaşmakta olan deneme sınavının konu/kazanım dağılım tabloları öğrencilerle sınav öncesinde mutlaka paylaşılmaktadır. Sınav uygulamasının ardından sonuçlar ivedilikle açıklanır. Analizli karneler (sınav sonuç belgeleri) öğrencilerle paylaşılır. Kısa bir süre sonra ise kullandığımız iletişim sistemi üzerinden velilerle de paylaşılır. Liselerimizde yaptığımız deneme sınavlarının amacı öğrencilerimizin gerçek sınav yaşantısına benzer deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamaktır.

 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Çalışma Alanları :

Birimimiz,

> Öğretim programının yeterliğinin ölçülmesine yönelik gözlemler ve analizler yapmakta ve raporları ilgili müdür, müdür yardımcıları, PDR servisi, öğretmenler ile paylaşmaktadır.

> Eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanan envanterler, anketler ve araştırmalar ile ilgili olarak PDR servisi ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

> Yazılı sınavlar ve deneme sınavları takvimlerini hazırlamakta ve yayınlamaktadır.

> Sınavlarımızda kullanılan uygulama yönergelerini hazırlamaktadır.

> Zümrelerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konuları ile ilgili destek vermektedir.

> Ölçme ve değerlendirme bilim alanı ile ilgili en son gelişmeleri takip etmekte ve ilgililer ile paylaşmaktadır.

> Yıl boyunca çeşitli araçlarla veri toplamakta ve gelecek eğitim yılının planlanma aşamasında bu verileri kullanmaktadır.

> Her bir öğrenci özelinde akademik gelişimin takibi konusunda ilgili öğretmen, birimler ve idareciler arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

> PDR servisinin hazırladığı her türlü ölçme aracına ve analizlere destek vermektedir.

> Yıl içerisinde çalışılan yayınevinin ürünlerinin değerlendirilmesi için raporlar hazırlamaktadır.