BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Bilişim Teknolojileri dersinde, öğrencilerimizin bilgisayar birimlerini tanımaları, bilgisayarın varoluş nedenini kavramaları, bilgisayarda temel düzeyde çalışmalar yaparak, bilgisayarı etkin kullanmaları amaçlanmıştır.

Bu amaçla, ana sınıfı düzeyine uygun programlarla bu birimleri etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler planlanmıştır. Mouse kullanım becerisini arttıran çalışmalara paralel olarak yaş düzeylerine uygun olan yaratıcı öğrenme yazılımlarının kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda temel derslere destek veren uygulamaların yanında öğrenciler en yeni teknolojileri kullanarak eğlenceli ve öğretici projeler üretirler.

Beden EğİTİMİ

 Ana sınıflarımızda, Beden Eğitimi dersi kapsamında;

-Çocuklarımızın vücutlarını tanımaları,

-Büyüme çağındaki öğrencilerimizin esneklik, kuvvet ve koordinasyon becerilerini geliştirmeleri,

-Takım ruhunu kazanmaları,

- Yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerini kazanmaları,

Grup çalışması, dayanışma, paylaşma, sosyalleşme gibi kişisel özelliklerini olumlu yönde geliştirmeleri temel kazanımları arasındadır.

Spor etkinliklerimiz, geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz bir altyapı desteğiyle, zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda yürütülmektedir.

Beslenme: Beden Eğitimi dersi kapsamında geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek için eğitsel oyunlarla birlikte, dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanımı en temel amaçlarımızdandır.

 

dans 

Anaokulunda verilen dans eğitimi çocuklarda fiziksel olarak gelişim sağlamakla beraber, ritim duygusu kazandırılarak çocuğun kendi vücudunu tanımasına yardımcı olur. Çocuklar, dans ederken bireysel olarak sorumluluk almayı ve takımla beraber, arkadaşlarıyla uyum içinde hareket etmeyi öğrenirler. Dans aynı zamanda fiziksel gelişimlerinin hızlı olduğu bu dönemde daha esnek, zarif ve estetik bir duruş kazandırmaktadır. Dans eğitimi çocukların sosyal olarak gelişmelerine yardımcı olurken özgüven kazanmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler; dansın temel adımlarını, hareket sırasını öğrenir ve analiz yeteneği kazanırlar.

 

 

görsel sanatlar

Yaratıcılığın, görsel algının, estetik beğeni düzeyinin ve motor kaslarının gelişmesi, tüm çocuklarda olduğu gibi okul öncesi eğitiminde de görsel sanat eğitimi ile mümkün olmaktadır.

Okul öncesi eğitiminde çizme, boyama, şekil verme, kesme yapıştırma gibi çalışmalar sıradan bir “faaliyet” olarak görülmemeli, çocuğun duygusal zekâsını geliştirecek en önemli çalışmalar olarak kabul edilmelidir. Ve her eğitimde olduğu gibi sanat eğitimi de akademik bilgiler yol göstericiliğinde yapılmalıdır. Renk bilgisi, düşünme, yeni fikirler bulma, tasarlama, soyuttan somuta aktarma, özen gösterme, yapılan işi tamamlama, tamamlanmış bir çalışmanın sergilenmesi Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitiminin adımlarındandır.

müzİk

Okulumuz hazırlık sınıflarında yapılan müzik eğitimi dersleriyle öğrencilerimiz, seslerini doğru kullanmayı ses-kulak eğitimi çalışmalarıyla öğrenirler. Öğrencilerimiz: danslarla ve çeşitli çalgılarla (davul, def, tartım çubukları, marakas vb.) eşlik ettikleri şarkıları söylerken gerekli kazanımlara ulaşırlar.

Yaşayarak ve eğlenerek öğrenmenin gerçekleştiği müzik dersleri, kavram ve dikkat gelişiminin yanı sıra grupla yapılan çalışmalar yoluyla, güven duygusunun arttırılmasına ve yeteneklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Derslerde yapılan tartım çalışmaları, söylenen şarkıların ritminin öğrenciler tarafından içselleştirilmesini hedeflemektedir. Oyunlar, yedi adım dansları, keman, blok flüt, piyano çalgılarıyla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin keyifle katıldıkları bir ortamda gerçekleşmektedir.