• Oya Akın Yıldız Okulları olarak;
  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven,
  • Araştıran-sorgulayan,
  • Sorumluluk sahibi,
  • Dünya vatandaşı bireyler olarak yenilenmeye ve gelişime açık,
  • Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı,
  • Türkçe ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan,
  • İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de kullanabilen,
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini bilimde, sanatta ya da sporda geliştirebilen,
  • Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı,
  • Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip,
  • Sorun çözebilen ve bağımsız karar verebilen,
  • Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan,
  • Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş,
  • Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı,
  • Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip,
  • Etkili iletişim becerisini kazanmış,
  • Geçmiş değerlerinin önemini bilen, sahip çıkan ve geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştiren,
  • Öğrencilerini bir üst eğitim kurumlarına da başarı ile taşımayı ilke edinmiş eğitim kurumu olmaktır.