Oya Akın Yıldız Okulları'nın “olmazsa olmaz” değerleri vardır:

 

Sevgi

Güven

Liderlik 

Özgüven


 

 

Ekip Ruhu

Hoşgörü

Gelişim Ve Değişim

Yardımlaşma

 

 

Tutarlılık

Evrensellik

Eleştirel Düşünme

 

Oya akın yıldız Okulları Olarak Hedeflerimiz;

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven, 

Araştıran-sorgulayan, Sorumluluk sahibi, 

Dünya vatandaşı bireyler olarak yenilenmeye ve gelişime açık, 

Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, 

Türkçe ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan, 

İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de konuşabilen, 

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini bilimde, sanatta ya da sporda geliştirebilen,

Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı,

Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip, 

Sorun çözebilen ve bağımsız karar verebilen, 

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, 

Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş, 

Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı, 

Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip, 

Etkili iletişim becerisini kazanmış, 

Geçmiş değerlerinin önemini bilen, sahip çıkan ve geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştiren, eğitim kurumu olmaktır.