mİsyonumuz

ÖZEL OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ, öğrencilerine, dürüstlük, sorumluluk, problem çözme, iletişim becerileri, farklılıklara saygı, girişimcilik, iş birliği, eleştirel ve yaratıcı düşünce, kararlılık gibi “liderlik” için gereken beceri ve tutumların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

 

Tüm öğrencilerin gerek akademik gerekse kişilik gelişimlerini en üst düzeye taşımak, onları inanılmaz bir hızla değişen çağımız gereksinimlerine donanımlı kılmak, Özel Oya Akın Yıldız Koleji’nin vazgeçilmez varoluş gerçeğidir.

ÖZEL OYA AKIN YILDIZ KOLEJİ, öğrencilerini bir yandan hızla değişen dünyada yaşamaya ve çalışmaya hazırlarken diğer yandan; öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda kendi kültürünü tanıması, ülkesini sevmesi ve bundan gurur duymasını amaçlar.


 

 

 VİZYONUMUZ

 

Dünyadaki gelişmelere açık, akademik eğitim ile öğrencilerini tüm özellikleriyle tanıyıp yeteneklerine göre yönlendirebilen, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarıyla bilgilerini beceriye dönüştürmelerinin yolunu açan, etkin yabancı dil eğitimi yaptıran, eğitim-öğretim sistemini Atatürk’ün gösterdiği yol doğrultusunda çağdaş bir anlayışla ve evrensel standartlarda yürütebilen bir okul olabilmektir.

 

 

 

 

 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

 Değişimin hızla yaşandığı çağımızda, değişmeyen önemli konuların başında ailelerin çocuklarının geleceği ile ilgili duyduğu endişe geliyordur sanırım. Dünyanın her yerinde ve herhangi bir zamanda aileler çocukları için hep en iyiyi ve en doğruyu bulmaya çalışırlar. Hele konu onların eğitimi olunca işin içine daha büyük kaygılar giriyor. Anne ve babalar, çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasını isterlerken, çocuklarının gelecekte onlar ile ilgili aldıkları kararlardan ötürü kendilerini suçlamasından da korkuyorlar.

1987 yılından beri binlerce velimizin çocuklarının eğitime başladığı anaokulu ve ilköğretimin ilk yıllarında duyduğu bu kaygı, zamanla yok olarak; onların geleceğe güvenle hazırlandığını görmenin hazzına dönüşüyor. Kaygıyı paylaşarak başladığımız ilişki, aile-okul işbirliği sonucunda bizleri keyifli paylaşımlara sürüklüyor.

 Günümüzün rekabetçi dünyasında akademik başarı yadsınamaz bir gerçek. Bunun yanında elde edeceğimiz becerilerse bizi gerçek yaşamda başarıya taşıyacak donanımlar. Tüm bunları kapsayan gerçek hedef ise çocuğumuzun yaşamda mutlu, sağlıklı, ne istediğini bilen, kararlı, etkin ve başarılı bir birey olması. Her bireyin farklı potansiyel ve kişiliği olduğunun bilinciyle yapılacak profesyonel yönlendirmeler; onları yaşamda istedikleri yere kolaylıkla ulaştırıyor. Bizlere ise, onun için en iyisini yapmış olmanın huzurunu duymak kalıyor.

Ne istediğimizi bilmezsek bulduğumuzla yetiniriz. Biz ne istediğimizi ve hedeflerimizi çok iyi biliyoruz. Bu hedefler sizlerinkilerle örtüşüyorsa, sanırım çocuklarımız mutlu ve sağlıklı gelişecektir.

Sevgi ve saygılarımla.