mİsyonumuz

 

 

Öğrencilerinin kişisel özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda Atatürkçü, çağdaş, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, topluma saygılı, kendine güvenen, ülke geleceğinde söz sahibi bireyler yetiştirebilmektir.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Dünyadaki gelişmelere açık, akademik eğitim ile öğrencilerini tüm özellikleriyle tanıyıp yeteneklerine göre yönlendirebilen, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarıyla bilgilerini beceriye dönüştürmelerinin yolunu açan, etkin yabancı dil eğitimi yaptıran, eğitim-öğretim sistemini Atatürk’ün gösterdiği yol doğrultusunda çağdaş bir anlayışla ve evrensel standartlarda yürütebilen bir okul olabilmektir.