AMACIMIZ

Psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak temel amacımız psikolojik gelişim çalışmalarını okul sisteminde etkili kılmaktır. Bu hedefe ulaşmak için gelişimsel ve önleyici psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları planlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler, aşağıda belirtilen alanlarda yaşamlarına aktarabilecekleri çeşitli fırsatlara sahip olurlar.

Zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden kendilerini tanımak,

Kişisel gelişim ve büyümenin sorumluluğunu üstlenirken çevreyle etkili iletişim kurabilmek,

Hedef belirleyebilmek,

Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sistemimizi;

Rahatlık + Güven + İletişim + Tanıma + Karar Verme + Çözüm Bulma olarak tanımlıyoruz.

 

REHBERLİK ANLAYIŞINI OLUŞTURAN İLKELERİMİZ

Rehberlikte, insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.
Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayan bir parçasıdır.
Etkili rehberlik, bireysellikleri dikkate alan eğitimi gerçekleşir.
Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.
Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır.
Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.
Rehberlik hizmetlerinde gönüllük esastır.
Rehberlik okulun ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaştırılır.
Rehberlik; planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.