OYA AKIN YILDIZ OKULLARI’nda ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 

Okul öncesi eğitimde öğrencinin gelişiminin yıl boyunca takibi bizlere değerli veriler sağlar. Bu veriler öğrencinin nasıl öğrendiği, hangi alanlarda daha iyi olduğu, hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği gibi konular hakkında bilgi verebilir. Ayrıca ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle hazırlık sınıflarımızda uyguladığımız özel müfredatımız ve öğretim tekniklerimiz hakkında da geri bildirim sahibi oluruz.

 

Gelişim Raporları :

Gelişim Raporları, öğrencinin yıl boyunca okul içinde gözlemlenen davranışları üzerine bilgilerin bulunduğu kapsamlı raporlardır. Gözlemler öğrencinin dersine giren okul öncesi öğretmeni, İngilizce, müzik, sanat, akıl oyunları, bilişim, görsel sanatlar öğretmenleri tarafında yıl boyunca sürekli olarak yapılmaktadır. Gelişim Raporları okul idaresinin ve PDR servisinin onayının ardından velilerle paylaşılmaktadır. Gelişim Raporları beş (5) başlık hakkında bilgiler sunmaktadır.

 1. Psikomotor Gelişimi
 2. Sosyal – Duygusal Gelişimi
 3. Dil Gelişimi
 4. Bilişsel Gelişimi
 5. Öz Bakım ve Becerileri

Gelişim Raporları bir eğitim yılında bulunan iki dönemin sonlarında olmak üzere iki kere paylaşılmaktadır.

 

Portfolyo :

Eğitim yılının sonunda her öğrenci ile ilgili öğretmeni tarafından yıl boyunca toplanan ürünler velileriyle paylaşılır. Portfolyo sunumlarının içerikleri her yaş grubu için ayrı oluşturulmaktadır.

 

İngilizce Portfolyo (English Portfolio) :

Anaokulunda Çift Dilli Eğitim (Bilingual) uygulanmaktadır. Her bir öğrenci yıl boyunca İngilizce derslerinde öğrendiklerini İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde velilerine sunar. Bu sunum boyunca İngilizce öğretmeni öğrenciyi yönlendirir, ona sorular sorar, cevapları bulma konusunda ipuçları verir. İngilizce Portfolyo Sunumları yılın sonunda, okul idaresinin belirlediği bir tarihte yapılır. Öncesinde veliler konuyla ilgili detaylı olarak bilgilendirilir.

 

 <<  “İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.” Sartre >>

 

Okullarımızda eğitim faaliyetlerinin verimliliğini izlemek ve artırmak amacıyla Ölçme ve Değerlendirme etkinliklerini eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak görürüz.

Eğitim programımızın niteliğini ölçmek; öğrencilerimizin akademik gelişimlerini izlemek ve ilkokulda uyguladığımız eğitim programı ile ilgili geri bildirimler alabilmek için Ölçme ve Değerlendirme etkinlikleri gerçekleştiririz.

 

Kazanım Değerlendirme Sınavları :

Yıl boyunca okul idaresi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nin belirlediği tarihlerde 4. sınıflarımız için özel ve Türkiye geneli Kazanım Değerlendirme Sınavları uygularız. Sınavın ardından birimimiz, gerekli analiz raporlarını müdür, ilkokul müdür yardımcısı, PDR servisi, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle paylaşır. Bu analizlerin çıktılarına dair raporlar yıl boyunca arşivlenir ve eğitim-öğretim yılının sonunda gelecek eğitim-öğretim yılının planlanması aşamasında kullanılır.

 

İngilizce Portfolyo (English Portfolio) :

 1. sınıflar tarafından İngilizce derslerinde gerçekleştirilen etkinliklerin üzerinedir. Her bir öğrenci yıl boyunca İngilizce derslerinde öğrendiklerini İngilizce öğretmenlerinin eşliğinde velilerine sunar. Bu sunum boyunca İngilizce öğretmeni öğrenciyi yönlendirir, ona sorular sorar, cevapları bulma konusunda ipuçları verir. İngilizce Portfolyo Sunumları yılın sonunda, okul idaresinin belirlediği bir tarihte yapılır.

 

<<  “Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın, korkularınızı değil.” Nelson Mandela >> 

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi’mizin ortaokulda çalışmaları eğitim politikalarını yeniden yapılandırmaya yardımcı olacak verileri toplamak ve analiz etmek, öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini tespit etmek ve elindeki bilgileri müdür, ortaokul müdür yardımcısı, PDR servisi, branş öğretmenleri ve danışman öğretmenlerle paylaşmak üzerinedir.

 

Deneme Sınavları :

Yıl boyunca okul idaresi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından belirlenen tarihlerde 5., 6., 7. ve 8. sınıflarımıza özel ve Türkiye geneli deneme sınavları uygularız. Deneme sınavının ardından birimimiz, gerekli analiz raporlarını (akademik gelişim raporu, ders bazında akademik gelişim raporu, tek ekran akademik gelişim raporu, ortaokul şubelerinin başarım yüzdeleri vs.) müdür, ortaokul müdür yardımcısı, PDR servisi, branş öğretmenleri ve danışman öğretmenlerle paylaşır. Bu analizlerin çıktılarına dair raporlar yıl boyunca arşivlenir ve eğitim-öğretim yılının sonunda gelecek eğitim-öğretim yılının planlanması aşamasında kullanılır.

Uygulanan deneme sınavları sayısı sınıf düzeyine göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle LGS hazırlık grubu öğrencilerimiz daha yoğun bir deneme sınavı takvimine sahiptir. Eğitim-öğretim yılının başında tüm öğrenciler ve veliler sınav tarihlerine ulaşabilmektedir. Ayrıca yaklaşmakta olan deneme sınavının konu/kazanım dağılım tabloları öğrencilerle sınav öncesinde mutlaka paylaşılmaktadır. Sınav uygulamasının ardından sonuçlar ivedilikle açıklanır. Analizli karneler (sınav sonuç belgeleri) öğrencilerle paylaşılır. Kısa bir süre sonra ise kullandığımız iletişim sistemi üzerinden velilerle de paylaşılır.

Deneme sınavlarını uygulamaktaki amacımız öğrencilerimizi sıralamak değil, öğrenme eksikliklerini belirlemektir.

 

Hedefler :

> Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla gerekli verileri toplamak.

> Öğrenme eksikliklerini belirleyerek eksik giderici önemleri almak.

> Eğitim ve öğretimin niteliğini artırıcı çalışmalar yapmak.

> Öğrencilerin özellikle bilişsel alandaki gelişimlerinin takibi noktasında tüm ilgililerin iletişimi sağlamak.

> Bir üst eğitim kademesine hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantılarını ile karşılaşmalarını, deneyim kazanmalarını sağlayacak ortamlar oluşturmak.

> Ölçme ve Değerlendirme etkinliklerinin eğitim sürecindeki önemi hakkında farkındalık kazandırmak.

> Okulumuzdaki danışman öğretmenlik sistemi ve PDR servisi hizmetlerine güncel ve güvenilir veriler sağlamak.

> Veriye dayalı politika geliştirmek amacıyla veri toplamak, analiz etmek ve arşivleme yapmak.

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, okulumuzda şu görevleri üstlenmektedir:

 1. Ölçme ve değerlendirme bilim alanının temel ilkeleri üzerine farkındalık kazandırmak, sınav sistemi güncellemeleri, uygulanan ve alternatif ölçme ve değerlendirme modeli gibi konularda seminer ve bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.
 2. Okulumuzun felsefesine ve anlayışına uygun öğrencileri seçebilmek adına ‘Okula Kabul ve Bursluluk Sınavları’ düzenlemektedir.
 3. Çalıştığımız yayınevleri ile iletişim kurmak ve yıl içinde kullanılacak kaynak kitap, soru bankası, yaprak testler, kazanım değerlendirme denemeleri vs. temini noktasında aktif rol almaktadır.
 4. Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için analizler yapmakta ve analiz raporlarını ilgili müdür, müdür yardımcıları, PDR servisi ve öğretmenlerle paylaşmaktadır.
 5. Ders yılı başında, aşamalılık özelliğine sahip derslerin ön koşul bilgi ve becerilerini belirlemek amacıyla uygulanan hazırbulunuşluk sınavlarının sonuçlarını değerlendirmektedir.
 6. Okulda uygulanan rehberlik anketlerine destek vermek ayrıca memnuniyet anketleri (veli, öğrenci, kulüpler, yemekhane, servis, kıyafet, yemekhane, kulüp vb.) düzenlemekte ve anket sonuçlarını değerlendirmektedir.

 

<< “Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.” Ben Sweetland >>

 

Oya Akın Yıldızlar Anadolu ve Fen Liselerimizde Ölçme ve Değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan, eğitsel verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok katmanlı sistematik bir süreç olarak görülmektedir. Ölçme ve Değerlendirme bu özellikleriyle eğitim sisteminin en etkili geri bildirim mekanizması konumundadır.

Yapılan hazırbulunuşluk, izleme ve deneme sınavlarının ardından öğrencilerin aldığı sonuçlardan branş ve konu bazlı analizler yapılmakta ve raporlar idarecilerle, rehberlik birimiyle ve öğretmenlerle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Özellikle öğrencileri doğru yönlendirmek ve aldıkları eğitimin niteliğini artırıcı çalışmalar yapabilmek adına öğretme ve öğrenme süreçlerinin takibi çok önemlidir.

 

Deneme Sınavları :

Eğitim-öğretim yılı boyunca okul idaresi ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından belirlenen tarihlerde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarımıza özel ve Türkiye geneli deneme sınavları uygularız. Deneme sınavının ardından birimimiz, gerekli analiz raporlarını (akademik gelişim raporu, ders bazında akademik gelişim raporu, tek ekran akademik gelişim raporu, lise şubelerinin başarım yüzdeleri vs.) müdür, ortaokul müdür yardımcısı, PDR servisi, branş öğretmenleri ve bölüm başkanları ile paylaşır.

Eğitim-öğretim yılının başında tüm öğrenciler ve veliler sınav tarihlerine ulaşabilmektedir. Ayrıca yaklaşmakta olan deneme sınavının konu/kazanım dağılım tabloları öğrencilerle sınav öncesinde mutlaka paylaşılmaktadır. Sınav uygulamasının ardından sonuçlar ivedilikle açıklanır. Analizli karneler (sınav sonuç belgeleri) öğrencilerle paylaşılır. Kısa bir süre sonra ise kullandığımız iletişim sistemi üzerinden velilerle de paylaşılır. Liselerimizde yaptığımız deneme sınavlarının amacı öğrencilerimizin gerçek sınav yaşantısına benzer deneyimler yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamaktır.

  

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Çalışma Alanları :

Birimimiz,

> Öğretim programının yeterliğinin ölçülmesine yönelik gözlemler ve analizler yapmakta ve raporları ilgili müdür, müdür yardımcıları, PDR servisi, öğretmenler ile paylaşmaktadır.

> Eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanan envanterler, anketler ve araştırmalar ile ilgili olarak PDR servisi ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

> Yazılı sınavlar ve deneme sınavları takvimlerini hazırlamakta ve yayınlamaktadır.

> Sınavlarımızda kullanılan uygulama yönergelerini hazırlamaktadır.

> Zümrelerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konuları ile ilgili destek vermektedir.

> Ölçme ve değerlendirme bilim alanı ile ilgili en son gelişmeleri takip etmekte ve ilgililer ile paylaşmaktadır.

> Yıl boyunca çeşitli araçlarla veri toplamakta ve gelecek eğitim yılının planlanma aşamasında bu verileri kullanmaktadır.

> Her bir öğrenci özelinde akademik gelişimin takibi konusunda ilgili öğretmen, birimler ve idareciler arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

> PDR servisinin hazırladığı her türlü ölçme aracına ve analizlere destek vermektedir.

> Yıl içerisinde çalışılan yayınevinin ürünlerinin değerlendirilmesi için raporlar hazırlamaktadır.

 

<< “Rüzgarın yönünü değiştiremem ama yelkenlerimi gideceğim yöne gitmek için değiştirebilirim.” Jimmy Dean >>