Bilim Ve Sanat Programı
Bilgi için tıklayınız

SAYIN VELİMİZSAYIN VELİMİZOYA AKIN OKULLARI olarak 2018-2019 Eğitim –Öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığımız Bilim – Sanat Programımız kapsamında yıl içinde gerçekleştirilen etkinliklerimizde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerini en üst düzeye getirmek ve onları akademik anlamda bir sonraki hedefe hızlı bir şekilde hazırlamak için aşağıda yazılı ana başlıklarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Bilim Sanat programımızın ana konu başlıkları ve ortalama oranları tabloda gösterilmiştir. 


 
Bilim- Sanat Programımızın ana felsefesi özgün ve özgür düşünebilen, sayısal, sözel muhakemeler kurabilen, pratik bir şekilde zihnini çalıştırabilen ve kendini her ortamda ifade edebilen bireyler yetiştirmek üzerine kurulmuştur. Bilim Sanat Programımız, okulumuzun Bilim Sanat Kurulu Koordinatörlüğünce alan uzmanları tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda kullandığımız kaynaklar, materyaller okulumuz öğrencilerine özel olarak hazırlanmıştır. 2018-2019 Eğitim –Öğretim döneminde Bilim –Sanat Programımızın bir parçası olan “OYA AKIN TÜBİTAK SAATİ” kapsamında öğrencilerimizi hem bilim alanında yayınlanmış kitaplardan haberdar etmek, onların farkındalık kazanmalarını sağlamak ve ayrıca açık uçlu sorulara alıştırmak, hem de düşüncelerini yazıya, hikâyelere, resme dökebilecek ortamlar yaratmak için bilimsel niteliği olan kitaplarıı anlayarak, yorumlayarak, etkin bir şekilde okumalarını sağladık. Okudukları bu kitaplardaki bilgilerle birlikte ezbercilikten uzak bir anlayışla “bilme” aşamasından “analiz” aşamasına geçebilmeleri için kitabın ana felsefelerini yorumlamalarını ve bu konuda kendi düşüncelerini ifade edebilmeleri için gerekli olan eğitim ortamlarını hazırladık.Eğitim sistemimizin genel olarak en büyük sorunlarından biri olan ezberci eğitim anlayışını benimsemek yerine düşünen, muhakeme yapan, kendini özgürce ifade edebilen, okuduklarını anlayan ve yorumlayan öğrencilerin yetiştirilmesine olanak sağlayacak bir eğitim yaklaşımını benimsedik. Bilim – Sanat Programımız bundan sonraki eğitim-öğretim yılında da aynı felsefe ile devam edecektir.Okulumuzda okuyan her öğrencinin en üst düzeyde kendisini tanıması, ifade etmesi, kendine kariyer hedefleri oluşturması, PISA vb. sınavların da temeli olan okuduğunu anlama, muhakeme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi için uygulanan Bilim Sanat destekli programımızın modülleri dönemlik olarak planlanmıştır. Her modül için öğrencilerimize Oya Akın Bilim ve Sanat Programı tamamlama sertifikaları verilecektir. Uyguladığımız programlar ilkokul süresince devam edecektir. Bu hedef doğrultusunda zaman zaman öğrencilerimiz tatlı zorluklar yaşayacaklar ancak her zorluğu geçerken hedefe bir adım daha yaklaşacakladır. Bu yolculukta bizimle olmanız, çocuklarımıza her zamanki gibi destek olmanız ve yıldızlarımızı birlikte en yukarılara taşımamız konusundaki yardımlarınız için hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. “Toprağa tohum eker gibi çocuklarımızın zihinlerine bilimi, sanatı, üretmeyi, düşünmeyi ekmeye devam edeceğiz”  kısa zaman sonra meyvelerini hep birlikte göreceğimize olan inancımız tamdır. Nitekim 2018-2019 Eğitim Öğretim Döneminde ilkokul 1-2-3. Sınıf düzeyinde 56 öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarının ilk aşamasında başarı göstermişlerdir. Daha önce de değindiğimiz gibi Bilim Sanat Programımızda,  asıl ve nihai amacımız, sayısal, sözel konuların tamamına hâkim olabilen, özgürce düşünebilen, muhakemeler yapabilen, kendini ve yaratıcılığını en üst düzeyde kullanabilen bir nesil yetiştirmektir. Her öğrencimiz bizim için sonsuz bir değerdir. Öğrencilerimizi sadece eğitim öğretim döneminde değil diğer zamanlarda da önemsiyor ve onların tüm gelişimlerini devamlı hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda, yaz tatili süresince çocuklarımızın öğrendiklerini tekrar etmeleri, kalıcı hale getirebilmeleri okul olarak önemsediğimiz bir konudur. Bu kapsamda Bilim Sanat Programımız kapsamında kullanılan kaynak kitapların yaz tatili süresi içinde de belli bir ritim içinde tekrarlanarak tamamlanması hususunda göstereceğiniz ilgi ve fedakârlık için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz.Her şey çocuklarımızın bugünü ve gelecekleri için…
DR. ÖZKAN APAYDINÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UZMANIOYA AKIN OKULLARI BİLİM SANAT KOORDİNATÖRÜ